Szintézis Akadémia

Lépjünk együtt szintet!

JOIN jelentkezés
Rólunk

Szintézis Akadémia

Országunkban hiánypótló, de a világon is egyedülálló megközelítéssel indítjuk akadémiánkat, a klasszikus homeopátiában már jártas homeopaták számára. A hallgatók előző tanulmányaiból már ismert, Hahnemann és a régi mesterek által képviselt tanításokat alapul használva, a klasszikus homeopátia alapelveit és szabályait szem előtt tartva fogunk továbbhaladni és szinteket lépni. Megismerjük és használatba vesszük napjaink izgalmas és innovatív homeopátiás módszereit, gondolkodásmódjait, amelyek nélkülözhetetlen eszköztárat kínálnak a ma homeopatájának. A korunkban használt rendszerszemléleti megközelítéseket sorra véve fogunk elmélyedni a materia medicában, felfedezve annak újabb, a klasszikus tanok által feltáratlan, a világ rendjét tükröző rétegeit. Ezen új ismereteket integrálva fogunk eseteket értelmezni, szert választani, és követni.

A hallgatók a két év során minden fő homeopátiás birodalmat akár többször is bebarangolva sajátítják el a 21. századi homeopaták mára már megkerülhetetlen, progresszív elképzeléseit és klinikai megközelítéseit egy tematikusan és szisztematikusan felépített tanrend segítségével. Célunk, hogy a hallgatóink a 2. év végére ezeket a módszereket készségszinten képesek legyenek szintetizálni és használni a mindennapi munkájuk során.

A képzés szakmai vezetője: Pocsaji Ágnes

Szerteágazó tudású, dinamikus, magyar és külföldi tanárok közvetítésével a következő témákat dolgozzuk fel:

az évet Sankaran érzet módszerének, esetfelvételi technikájának megismerésével indítjuk, külön kitérve az esetfelvételi szintekre, a 10 miazmára, az ásványi birodalomra, a növénycsaládok érzeteire, de az állati birodalommal való ismerkedésünk során is mindig visszatérünk majd ehhez a módszerhez.

Gandhi evolúciós modelljét és

a Joshi házaspár Térkép módszerét használva tájékozódunk majd az állati szerek között. Megismerjük majd legtöbb állati törzs homeopátiás képét és jellemzőit. Így a gerincesek közül az emlősök madarak, halak, kétéltűek, hüllők (kígyók, gyíkok, krokodilok, teknősök) osztályaival, gerinctelenek közül: rovarok, pókok, puhatestűek (kagylók, csigák, fejlábúak), csalánzók, férgek, szivacsok, rákok csoportjaival ismerkedünk meg közelebbről.

Megtanuljuk használni Scholten ásványi és növényi birodalmakat rendszerbe soroló kódjait és

Yakir növényi fejlődéselméletét éppúgy, mint

Sankaran legújabb, szuperosztályokat felhasználó szerválasztási gondolatmenetét.

A tanmenet összeállításánál célunk volt, hogy a hallgatók az első hétvégétől egy élő, a klinikumi munkában azonnal használható, azt megkönnyítő ismereteket kapjanak és hogy a második év végére képesek legyenek szintetizálva használni a különféle módszereket. Ezzel egy biztosabb, több lábon álló, élvezetesebb és könnyebb szerválasztási metódust kialakítva tudják megsokszorozni a gyógyult eseteik számát.

Hogyan?

Az oktatás havonta jelenléti formában, interaktívan, és esetközpontúan fog zajlani. Lesznek otthoni feladatok is.

Minden félév végén lesz egy-egy vizsga vagy vizsgafeladat.

Az iskolát záróvizsgával zárjuk és a követelményeket teljesítőknek tanúsítványt állítunk ki.

A program részeként félévente legalább egyszer, előre meghatározott időben, fél órás, online egyéni konzultációt vehet igénybe minden hallgató.

Helyszín

Óráinkat az Insignis Központ kiválóan felszerelt, remekül megközelíthető tantermeiben tartjuk.

Cím: Budapest, József krt. 35. 1. em. 1/A.

Tandíj

A tandíj a tanítás megkezdése előtt, legalább 1 tanévre előre, egyben kifizetve, 10% kedvezménnyel évente 454,000 Ft, a két évre 908,000 Ft, félévenként utalva 249,700 Ft, azaz évente 499,400 Ft.

Kreditpontok

Az iskola tananyagát félévente előre tudjuk akkreditáltatni. Az első félévre az orvosok 48 kreditpontot kaphatnak a PTE ÁOK Komplementer Medicina tanszékétől.

További kérdések

Bármilyen kérdéssel forduljon bizalommal az iskolatitkárhoz